Tävlingsregler

 1. Denna tävling är öppen för alla boende i Sverige, med undantag för anställda i FELD, deras agenter eller någon som är professionellt associerad med denna tävling.
 2. Inträde till tävlingen är möjlig via Disney On Ice Sveriges Facebooksida. Alla deltagare måste skriva in sitt tävlingsbidrag som kommentar till tävlingen.
 3. Deltagare får inte medverka flera gånger. Duplicerade poster diskvalificeras.
 4. Arrangören är inte ansvarig för ansökningar som inte mottagits, ofullständiga, försenade, skadade eller inte inkluderade i bedömningspanelen av tekniska orsaker. Inga bulk- eller tredjepartsposter accepterade.
 5. Priset består av upp till 4 biljetter. Barn måste åtföljas av en vuxen, 18 år eller äldre
 6. Biljetterna gäller för en (1) av följande föreställningar:
  2 jan 17.00 Ericsson Globe, Stockholm
  10 jan 18.00 Scandinavium, Göteborg
  17 jan 18.00 Malmö Arena, Malmö  
 7. Om evenemanget ställs in, erbjuds alternativa biljetter.
 8. Tävlingen kommer att pågå från och med kl. 10.00 den 31 oktober 2018 till kl. 00.00 den 14 november 2018.
 9. Vinnaren väljs ut av en jury av representanter från promotorn för Disney On Ice från alla giltiga tävlingsbidrag.
 10. Priset är angivet och kan inte överföras, säljas eller bytas ut. Det finns inget kontantalternativ. Promotorn förbehåller sig rätten att ersätta priset av lika eller större värde i händelse av otillgänglighet på grund av omständigheter utanför deras kontroll.
 11. Vinnaren kommer att bli underrättad inom 7 arbetsdagar efter tävlingens avslut via ett privat meddelande. I händelse av att priset inte mottas av vinnaren inom 7 arbetsdagar efter en sådan meddelande förbehåller arrangören rätten att välja en alternativ vinnare. Vinnaren kommer att meddelas till allmänheten den 1 december.
 12. Information om vinnaren kommer att delas mellan olika parter endast i syfte att uppfylla pris.
 13. Vid deltagande I tävlingen överförs upphovsrätten till promotorn.
 14. PROMOTOR: WOC Marketing, Uppsala Science Park, Uppsala